top of page

Contact

VAL d.o.o.

e-mail:   val.bodul@gmail.com  

               val@st.t-com.hr

mob:     +385989523151

fax:        +38521767171

sjedište: Zavala 95, 21465 Jelsa

radno vrijeme: 08:00-16:00

voditelj poslova: Dubravka Jakas

direktor: Jadran Jakas, član uprave zastupa pojedinačno i samostalno

OIB: 14373177443

ID kod: HR-AB-21-06009905

sudski registar:

Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Splitu, MBS 060099057

Temeljni kapital društva u iznosu od 1.096.700,00 kuna uplaćen je u cijelosti.

Sukladno članku 6. Točka 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da eventualno nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u prostorijama sjedišta firme ili ga mogu poslati putem pošte, elektroničke pošte ili faksa na adresu val@st.t-com.hr.  U pisanom obliku odgovorit ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimljenog odgovora.

Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

 

 

 

 

 

  • w-facebook
bottom of page