top of page

JUNA RUTA
1. DAN
polazak subotom iz Trogira brodom BODUL (****) u 11.00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Milnu
2. DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Stari Grad
3. DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u uvalu Pelegrinska, Hvar
4. DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Velu Luku
5.DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Vis
6.DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
dolazak u Maslenica
7.DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
dolazak u Trogir u 15:00

SJEVERNA RUTA
1. DAN
polazak subotom iz Trogira brodom BODUL (****) u 11.00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Rogoznicu
2. DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Šibenik
3. DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Tribunj
4. DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Zlarin
5.DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
u popodnevnim satima dolazak u Rogoznicu
6.DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
dolazak u Drvenik Veli
7.DAN
polazak u 08:00
kupanje/ronjenje
dolazak u Trogir u 15:00

Dodatno plaćanje:
-ulazak u Nacionalni Park Kornati (1 dan) 100,00 kn
-ronjenje u Nacionalnom Parku Kornati (1 dan) 150,00 kn
-naknada za ronjenje na zaštićenim lokalitetima tj lokalitetima pod koncesijama 75,00kn/150,00kn/220,00kn.
 Direktno plaćanje koncesionaru.

bottom of page